1. Cam Lai Nguyen
  2. Hỏi Đáp Chung
  3. Chủ nhật, 02 Tháng 2 2020
  4.  Subscribe via email
Apply eu scheme settled status and pre settle status.
Mọi người ai biết rõ về vụ apply eu scheme cho mình hỏi. Mình có thẻ resident card thuộc eu family member 5 years. Vì mình ket hôn vs người ba lan.
Mình sag uk từ tháng 11/2015 và có thẻ resident card ( eu family member) từ tháng 8/2016
Thẻ mình còn hạn tới 8/2021.
Và hiện giờ brexit . Tất cả the eu sẽ k valid 31/12/2020 sau đó. Bắt buộc fai apply theo eu scheme nếu vậy thì mình bỏ mất 1 năm r nên khi apply eu scheme mình sẽ nhận pre settled status thui. Nếu vậy thời gian mình sống mấy năm qua có vẫn tính k? Và sau khi pre settled status 1 năm sau mình có thể đổi apply lại để lấy settled status đc k? Hay fai tiếp tục chờ thêm 5 năm khác như ban đầu?
Ai bjt chia sẻ vụ này giúp mình với
Accepted Answer Pending Moderation
Bạn nên chờ đến tháng 11/2020 để apply dạng settled luôn. Cần tìm đủ bằng chứng từ 11/2015 để nộp
  1. more than a month ago
  2. Hỏi Đáp Chung
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png, Jpeg,jpeg
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.