Chọn ngôn ngữ của bạn

Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Cho Thue Flat

Phone 07448502677
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Cho thue flat- phong ngu: 1 , vi tri: trung tam town Lowstoft:

Dia chi: 142 London South Road, NR33 0AZ

Dien Tich: 37-39 m3, phong ngu: 1, phong khach , nha bep

Vi Tri: thuan tien gan ben tau, trung tam mua sam, sieu thi, gan bien v..v

Gia: £550/ thang

Lien he: Chi Hong

Dien thoai: 07448502677

Advert details

Advert ID: 85239
Displayed: 116
Added: 04-06-2024 17:51:36